Krajewski, A., Hudycz, M. and Grześ, J. (2015) “Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium”, Welding Technology Review, 87(10). doi: 10.26628/wtr.v87i10.497.