Kaczmarek, Rafał, and Ryszard Krawczyk. 2014. “Projektowanie I Wytwarzanie Konstrukcji Spawanych W Aspekcie możliwości Przeprowadzenia Badań ultradźwiękowych złączy; Design and Manufacturing of Welded Structures in Terms of the Ability to Conduct Ultrasonic Testing of Joints”. Welding Technology Review 86 (7). https://doi.org/10.26628/wtr.v86i7.61.