Cecotka, Maria, and Mariusz Wnuk. 2014. “Zastosowanie Metody Spawania wąskoszczelinowego W Energetyce; Application of Narrow-Gap Welding Method in Power Engineering”. Welding Technology Review 86 (7). https://doi.org/10.26628/wtr.v86i7.60.