Krajewski, Arkadiusz, Michał Hudycz, and Jarosław Grześ. 2015. “Wpływ Drgań ultradźwiękowych Na kształt I Strukturę Przetopień Wykonanych wiązką Lasera W Stopie Aluminium”. Welding Technology Review 87 (10). https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.497.