Kaczmarek, R., & Krawczyk, R. (2014). Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints. Welding Technology Review, 86(7). https://doi.org/10.26628/wtr.v86i7.61