Cecotka, M., & Wnuk, M. (2014). Zastosowanie metody spawania wÄ…skoszczelinowego w energetyce; Application of narrow-gap welding method in power engineering. Welding Technology Review, 86(7). https://doi.org/10.26628/wtr.v86i7.60