Krajewski, A., Hudycz, M., & Grześ, J. (2015). Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium. Welding Technology Review, 87(10). https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.497