(1)
Kaczmarek, R.; Krawczyk, R. Projektowanie I Wytwarzanie Konstrukcji Spawanych W Aspekcie możliwości Przeprowadzenia Badań ultradźwiękowych złączy; Design and Manufacturing of Welded Structures in Terms of the Ability to Conduct Ultrasonic Testing of Joints. Weld. Tech. Rev. 2014, 86.