[1]
Kaczmarek, R. and Krawczyk, R. 2014. Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints. Welding Technology Review. 86, 7 (Jul. 2014). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v86i7.61.