[1]
Krajewski, A., Hudycz, M. and Grześ, J. 2015. Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium. Welding Technology Review. 87, 10 (Oct. 2015). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.497.