Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa L20HNM Abstrakt  PDF
Jacek Słania, Grzegorz Golański, Maciej Woszek
 
Vol 87, No 4 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne niejednorodnego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu Abstrakt  PDF
Joanna Jasak, Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną Abstrakt  PDF
Dawid Majewski, Andrzej Winiowski
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne złączy ze staliwa stopowego GX5CrNi13-4 a technika spawania Abstrakt  PDF
Kwiryn Wojsyk, Joanna Jasak, Grzegorz Golański, Jerzy Kupczyk
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą; MAG Properties of dual phase steel joints of DP600 welded by MAG Abstrakt  PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange
 
Vol 84, No 12 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski
 
Vol 86, No 8 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawalność i wybrane właściwości złączy stali ulepszanych cieplnie; Weldability and some properties of welded joints of quenched and tempered steel Abstrakt  PDF
Krzysztof Makles
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ dodatku tytanu w spoiwach cynkowych na zwilżalność powierzchni i właściwości mechaniczne aluminiowych połączeń lutowanych Abstrakt  PDF
Maciej Różański
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali X10CrAlSi13 Abstrakt  PDF
Maciej Woszek, Jacek Słania, Grzegorz Golański
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Możliwości i ograniczenia spawania rurowych złączy różnoimiennych spoinami o odmiennej grani Abstrakt  PDF
Kwiryn Wojsyk, Wojciech Pawełczyk
 
Vol 85, No 10 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali Sanicro 25 oraz stopu HR6W Abstrakt  PDF
Przemysław Jamrozik, Maria Sozańska, Jerzy Pasternak
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej Abstrakt  PDF
Natalia Pocica, Lechosław Tuz
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ eksploatacji na wybrane właściwości mechaniczne stali X10CrMoVnB9-1 (P91) Abstrakt  PDF
Paweł Grzywna, Dominik Kukla
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Porównanie właściwości złączy spawanych ze stali Domex 700 MC i Alform 700 M; Comparison of properties of welded joint of steel Domex 700 MC and Alform 700 M Abstrakt  PDF
Wojciech Radliński
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.