Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła; The effect of heat treatment on the properties of welded austenitic tubes for heat exchangers Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska
 
Vol 86, No 3 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG Abstrakt  PDF
Andrzej Kolasa, Paweł Cegielski, Andrzej Oneksiak
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG Abstrakt  PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Aproksymacja charakterystyk statycznych i modelowanie łuku elektrycznego w procesie spawania metodą TIG Abstrakt  PDF
Maciej Haltof
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Porównanie wpływu tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości złączy stali 304L oraz 316L spawanych TIG orbitalnie Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Michał Landowski, Jerzy Łabanowski
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Sposób wypływu gazu osłonowego przy metodzie TIG a jakość złącza spawanego Abstrakt  PDF
Mirosława Wiśniewska, Maciej Matuszewski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki intermetaliczne otrzymywane w procesie przetapiania i stopowania Abstrakt  PDF
Grzegorz Gontarz, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykonanie metodą napawania powłoki ze stopu międzymetalicznego FeAl na stali konstrukcyjnej Abstrakt  PDF
Janusz Cebulski, Robert Bęczkowski, Dorota Pasek
 
Vol 89, No 1 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości grani złącza stali 304L spawanego TIG orbitalnie Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną Abstrakt  PDF
Dawid Majewski, Andrzej Winiowski
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie metody TIG do regeneracji i naprawy form wtryskowych Abstrakt  PDF
Jacek Słania, Łukasz Chłopczyński
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ kąta wierzchołkowego elektrody wolframowej na kształt strefy obrobionej w metodzie TIG Abstrakt  PDF
Bartosz Kaczorowski, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 90, No 6 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Struktura i właściwości mechaniczne złącza ze stali T91 z niskostopową warstwą graniową Abstrakt  PDF
Kwiryn Wojsyk, Agata Merda, Ewelina Cieślak, Grzegorz Golański
 
Vol 90, No 6 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa dla energetyki typu Cr-Mo z dodatkiem metali ziem rzadkich Abstrakt  PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Próba łączenia kompozytów metalowo-ceramicznych za pomocą spawania metodą TIG Abstrakt  PDF
Konrad Ogonowski, Jan Wysocki, Katarzyna Gawdzińska, Wojciech Przetakiewicz
 
Vol 83, No 9 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Napawanie krawędzi przedmiotów metodami TIG i PTA Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Jacek Górka, Artur Czupryński, Adam Martyniszyn
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ parametrów w metodzie TIG na odkształcenia kątowe stali X5CrNi18-10 Abstrakt  PDF
Robert Bęczkowski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie produkcyjne odlewu staliwnego żaroodpornego GX40NiCrNb35-45 Abstrakt  PDF
Sławomir Parzych, Marek Gucwa, Robert Bęczkowski
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ zawartości gazów na właściwości złączy blach ze stopu tytanu grade 12 spawanych metodą TIG Abstrakt  PDF
Łukasz Mazur, Aleksander Warsz
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Przetapianie odlewów precyzyjnych ze stopu Inconel 713C przy zastosowaniu procesów spawalniczych Abstrakt  PDF
Janusz Adamiec, Katarzyna Łyczkowska, Michał Urbańczyk
 
Vol 79, No 1 (2007): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia spawania w warunkach montażowych rurociągów ze stali L415MB metodą kombinowaną 141 Abstrakt  PDF
Tadeusz Furmański, Edmund Tasak
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia spawania orbitalnego metodą TIG austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10 Abstrakt  PDF
Jacek Górka, Karolina Grzesica, Krzysztof Golda
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC Abstrakt  PDF
Grzegorz Gontarz
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.