Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności; Safety and economical heat exchanger walls construction made of steels and other alloys with low weldability Abstrakt   PDF
Jacek Michalczyk, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bezpośrednia diagnostyka kompozytowych elementów lotniczych z wykorzystaniem struktur inteligentnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Binarna analiza obrazów z tomografii ultradźwiękowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Głąb, Krzysztof Schabowicz
 
Vol 81, No 1 (2009): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Borowanie laserowe i możliwości jego zastosowania Abstrakt   PDF
Marta Paczkowska
 
Vol 85, No 8 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review B􏰽adania zwil􏰁żalno􏰖ści ceram􏰃iki 􏰃metalizowanej m􏰃etodam􏰃i natrysku cieplnego Abstrakt   PDF
Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Gontarz
 
Vol 83, No 8 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Błędy w pomiarach wielkości fizycznych na przykładzie wybranych metod badań nieniszczących złączy spawanych Abstrakt   PDF
Karolina Poch, Piotr Wojtas
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Calculation of Thermodynamically Optimized Temperature-/Time-Cycles in Nickel-Based Brazing Joints Abstrakt   PDF
Wolfgang H. Müller, Johannes Wilden, Benjamin Schmorl, Oliver Stahn
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Case studies of steel and their welded joint failures caused by liquid metal embrittlement LME Abstrakt   PDF
Peter Bernasovsky, Peter Brziak, Lubos Mraz
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Causes of cracks of chemical apparatus made of austenitic steel Abstrakt   PDF (English)
Artur Lange, Piotr Białucki, Alyona Bashir, Ewa Harapińska, Aleksandra Małachowska
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt   PDF
Witold Milewski
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Certyfikacja personelu badań nieniszczących PN-EN ISO 9712 oraz PN-EN ISO/IEC 17024 w języku polskim Abstrakt   PDF
Marta Wojas
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakter pękania połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) Abstrakt   PDF
Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu Abstrakt   PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka cięcia termicznego Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Ryszard Krawczyk, Damian Cieśla
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem Abstrakt   PDF
Anna Góral, Wojciech Żórawski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka napoin wykonanych technologią Laser Metal Deposition Abstrakt   PDF
Katarzyna Łuczkowska, Janusz Adamiec, Michał Urbańczyk
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału Abstrakt   PDF
Izabela Kalemba, Mateusz Kopyściański, Damian Miara, Krzysztof Krasowski
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Skrzyniecki, Paweł Cegielski, Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyki sygnałów akustycznych podczas obciążania wybranych stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych Abstrakt   PDF
Radosław Karczewski, Andrzej Zagórski, Jan Płowiec, Wojciech Spychalski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Chronologia zmian w zaleceniach jakościowych złączy spawanych obciążonych dynamicznie według norm europejskich Abstrakt   PDF
Janusz Hołowaty, Bernard Wichtowski
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Chropowatość powierzchni papierowych i z tworzyw sztucznych po procesie uszlachetniania powierzchni Abstrakt   PDF
Marta Gajadhur
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Compaction and welding of copper-stranded wires by resistance heating; Brykietowanie końców lin miedzianych z wykorzystaniem nagrzewania oporowego Abstrakt   PDF
Tobias Broda, Katharina Franke, Bernd Kranz, Steffen Keitel
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Corrosion properties of cold sprayed aluminum coatings Abstrakt   PDF (English)
Dominika Soboń, Monika Kaczmarczyk, Medard Makrenek, Jarosław Sienicki, Wojciech Żórawski
 
Vol 85, No 9 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review C􏰠o-b􏰐ased b􏰐razing fillers Abstrakt   PDF   PDF (English)
Thomas Uhlig, Sebastian Weis, Stefan Schuberth, Bernard Wielage
 
Vol 88, No 1 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Czy można rozmawiać z robotem spawalniczym? Abstrakt   PDF
Adam Rogowski
 
151 - 175 z 929 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>