Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 85, No 8 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review B􏰽adania zwil􏰁żalno􏰖ści ceram􏰃iki 􏰃metalizowanej m􏰃etodam􏰃i natrysku cieplnego Abstrakt   PDF
Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Gontarz
 
Vol 83, No 8 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Błędy w pomiarach wielkości fizycznych na przykładzie wybranych metod badań nieniszczących złączy spawanych Abstrakt   PDF
Karolina Poch, Piotr Wojtas
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Calculation of Thermodynamically Optimized Temperature-/Time-Cycles in Nickel-Based Brazing Joints Abstrakt   PDF
Wolfgang H. Müller, Johannes Wilden, Benjamin Schmorl, Oliver Stahn
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Case studies of steel and their welded joint failures caused by liquid metal embrittlement LME Abstrakt   PDF
Peter Bernasovsky, Peter Brziak, Lubos Mraz
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt   PDF
Witold Milewski
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Certyfikacja personelu badań nieniszczących PN-EN ISO 9712 oraz PN-EN ISO/IEC 17024 w języku polskim Abstrakt   PDF
Marta Wojas
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakter pękania połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) Abstrakt   PDF
Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu Abstrakt   PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka cięcia termicznego Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Ryszard Krawczyk, Damian Cieśla
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem Abstrakt   PDF
Anna Góral, Wojciech Żórawski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka napoin wykonanych technologią Laser Metal Deposition Abstrakt   PDF
Katarzyna Łuczkowska, Janusz Adamiec, Michał Urbańczyk
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału Abstrakt   PDF
Izabela Kalemba, Mateusz Kopyściański, Damian Miara, Krzysztof Krasowski
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Skrzyniecki, Paweł Cegielski, Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyki sygnałów akustycznych podczas obciążania wybranych stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych Abstrakt   PDF
Radosław Karczewski, Andrzej Zagórski, Jan Płowiec, Wojciech Spychalski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Chronologia zmian w zaleceniach jakościowych złączy spawanych obciążonych dynamicznie według norm europejskich Abstrakt   PDF
Janusz Hołowaty, Bernard Wichtowski
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Chropowatość powierzchni papierowych i z tworzyw sztucznych po procesie uszlachetniania powierzchni Abstrakt   PDF
Marta Gajadhur
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Compaction and welding of copper-stranded wires by resistance heating; Brykietowanie końców lin miedzianych z wykorzystaniem nagrzewania oporowego Abstrakt   PDF
Tobias Broda, Katharina Franke, Bernd Kranz, Steffen Keitel
 
Vol 85, No 9 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review C􏰠o-b􏰐ased b􏰐razing fillers Abstrakt   PDF   PDF (English)
Thomas Uhlig, Sebastian Weis, Stefan Schuberth, Bernard Wielage
 
Vol 88, No 1 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Czy można rozmawiać z robotem spawalniczym? Abstrakt   PDF
Adam Rogowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Czynniki materiałowe w badaniach penetracyjnych – czas wywoływania Abstrakt   PDF
Paweł Irek
 
Vol 89, No 4 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Degradacja mikrostruktury stali 13CrMo4-5 pracującej w warunkach pełzania w kontekście trwałości konstrukcji kotłowych Abstrakt   PDF
Adam Ogrodnik
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Deklaracja zgodności WE dla maszyny – niebezpieczna rzeczywistość Abstrakt   PDF
Marek Saperski
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Detekcja i monitorowanie przyrostu pęknięć zmęczeniowych z wykorzystaniem fal sprężystych generowanych przez przetworniki PZT Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski
 
Vol 89, No 11 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Detekcja ubytków korozyjnych w rurociągach metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej Abstrakt   PDF
Łukasz Sarniak, Maciej Szwed, Andrzej Zagórski
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Detekcja wad squat w szynach kolejowych; Detection of squat defects in railway Abstrakt   PDF
Piotr Bojarczak
 
151 - 175 z 919 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>