Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie technologii spawania wiązką elektronów stali do ulepszania cieplnego w gatunku 42CrMo4 Abstrakt   PDF
Sylwester Błacha, Jerzy Dworak
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie własności złączy ze stali S355J2G3 spawanej laserem Abstrakt   PDF
Piotr Białucki, Artur Lange, Wiesław Derlukiewicz, Jakub Kędzia, Mateusz Kusztal
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG Abstrakt   PDF
Artur Lange, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Andrzej Ambroziak, Tomasz Mach, Maciej Zwierzchowski
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF); Evaluation of the mechanical properties and microstructure of before and after operations 14 MoV6-3 (13HMF) steel joints Abstrakt   PDF
Mateusz Ścisłowski, Leopold Michał Barwicki, Anna Zielińska–Lipiec, Edmund Tasak, Krzysztof Pańcikiewicz
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie złączy spawanych innowacyjnej rury kompozytowej dla energetyki Abstrakt   PDF
Natalia Konieczna, Stanisław Lalik
 
Vol 85, No 8 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bariery dyfuzyjne zapobiegające kruchości połączeń lutowanych aluminium z innymi metalami Abstrakt   PDF
Zbigniew Mirski, Tomasz Wojdat, Tomasz Piwowarczyk, Mateusz Stachowicz
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bezpieczeństwo eksploatacji osi kolejowych i badania ultradźwiękowe; Safety of operation of railway axles and ultrasonic tests Abstrakt   PDF
Władysław Michnowski, Piotr Machała, Jarosław Mierzwa, Patryk Uchroński
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności; Safety and economical heat exchanger walls construction made of steels and other alloys with low weldability Abstrakt   PDF
Jacek Michalczyk, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Bezpośrednia diagnostyka kompozytowych elementów lotniczych z wykorzystaniem struktur inteligentnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Binarna analiza obrazów z tomografii ultradźwiękowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Głąb, Krzysztof Schabowicz
 
Vol 81, No 1 (2009): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Borowanie laserowe i możliwości jego zastosowania Abstrakt   PDF
Marta Paczkowska
 
Vol 85, No 8 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Brazing of alloys based on aluminides Abstrakt   PDF
Andrzej Winiowski, Maciej Różański
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Brazing of AlN ceramics with FeNi42 alloy through a friction deposited metallized coating Abstrakt   PDF
Michał Hudycz, Tomasz Chmielewski
 
Vol 83, No 8 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Błędy w pomiarach wielkości fizycznych na przykładzie wybranych metod badań nieniszczących złączy spawanych Abstrakt   PDF
Karolina Poch, Piotr Wojtas
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Calculation of Thermodynamically Optimized Temperature-/Time-Cycles in Nickel-Based Brazing Joints Abstrakt   PDF
Wolfgang H. Müller, Johannes Wilden, Benjamin Schmorl, Oliver Stahn
 
Vol 89, No 11 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Calibration reflectors in ultrasonic testing of railway axles Abstrakt   PDF
Piotr Machała, Sebastian Darsznik, Jarosław Mierzwa, Patryk Uchroński
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Case studies of steel and their welded joint failures caused by liquid metal embrittlement LME Abstrakt   PDF
Peter Bernasovsky, Peter Brziak, Lubos Mraz
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Causes of cracks of chemical apparatus made of austenitic steel Abstrakt   PDF (English)
Artur Lange, Piotr Białucki, Alyona Bashir, Ewa Harapińska, Aleksandra Małachowska
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt   PDF
Witold Milewski
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Certyfikacja personelu badań nieniszczących PN-EN ISO 9712 oraz PN-EN ISO/IEC 17024 w języku polskim Abstrakt   PDF
Marta Wojas
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Characteristics of cladding welds made by Laser Metal Deposition technology Abstrakt   PDF
Katarzyna Łuczkowska, Janusz Adamiec, Michał Urbańczyk
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakter pękania połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) Abstrakt   PDF
Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu Abstrakt   PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka cięcia termicznego Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Ryszard Krawczyk, Damian Cieśla
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem Abstrakt   PDF
Anna Góral, Wojciech Żórawski
 
151 - 175 z 950 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>