Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blanchet’a Abstrakt   PDF
Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Janusz Adamiec
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych; Investigations of welded joints produced by MAG process in shielding gases Abstrakt   PDF
Anna Pocica, Wojciech Popanda, Dawid Nowak
 
Vol 85, No 4 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania stabilności układu łuk – urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG Abstrakt   PDF
Paweł Cegielski, Krzysztof Skrzyniecki, Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych Abstrakt   PDF
Piotr Machała, Patryk Uchroński
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych Abstrakt   PDF
Tomasz Dębowski, Marcin Lewandowski, Sławomir Mackiewicz, Zbigniew Ranachowski, Krzysztof Schabowicz
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej; Investigations of underwater local dry cavity welding conditions Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania wizualne powierzchni wewnętrznej luf armat czarnoprochowych Abstrakt   PDF
Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński, Mirosław Gołyga, Szymon Kubisiak, Adam Majchrzak, Andrzej Giecewicz, Konrad Jakubowski
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania wpływu warunków magnetycznych w trakcie procesu obciążania na własne magnetyczne pole rozproszenia próbek ferrytycznych; Studies of the impact of magnetic conditions during loading process on residual magnetic field in ferritic samples Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Marceli Majcherczyk, Piotr Kuśmider
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania wstępne wpływu obciążeń rozciągających na parametry obwodu RLC Abstrakt   PDF
Krzysztof Fryczowski, Maciej Roskosz, Zbigniew Hilary Żurek
 
Vol 85, No 9 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania właściwości stopów lutowniczych na bazie eutektyki Zn-Al z dodatkiem miedzi Abstrakt   PDF
Sylwia Mosińska, Artur Lange, Janusz Pstruś, Tomasz Gancarz
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania zdolności kapilarnych lutu BNi2 metodą zmiennej szczeliny lutowniczej Abstrakt   PDF
Mariusz Bober, Jerzy Jakubowski, Jacek Senkara
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złącza spawanego rury tytanowej z płytą sitową wymiennika ciepła Abstrakt   PDF
Marcin Szmul, Robert Bański, Anna Pocica
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem Monel 400 Abstrakt   PDF
Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych techniką phased array w świetle wymagań PN-EN ISO 13588 Abstrakt   PDF
Sławomir Mackiewicz
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych; Testing the welded joints made out of martensitic steel by using the eddy current method Abstrakt   PDF
Adam Kondej, Michał Baranowski
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych ze stali P265GH wykonanych z zastosowaniem różnych mieszanek gazowych oraz gatunków drutów spawalniczych Abstrakt   PDF
Marcelina Kasińska, Krzysztof Towarnicki, Tomasz Piwowarczyk, Andrzej Ambroziak
 
Vol 83, No 6 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk Abstrakt   PDF
Krzysztof Skrzyniecki, Andrzej Kolasa, Paweł Cegielski
 
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie kolejowych osi drążonych Abstrakt   PDF
Władysław Michnowski, Piotr Machała, Patryk Uchroński, Jarosław Mierzwa
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metod fuzji danych dla zobrazowania uszkodzeń i analizy sygnałowej Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragan, Angelika Wronkowicz, Michał Dziendzikowski, Marek Chalimoniuk, Krzysztof Goździcki, Andrzej Leski
 
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie mikrostruktury betonów przy zastosowaniu metody indentacji wielokrotnej Abstrakt   PDF
Zbigniew Ranachowski
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie możliwości monitorowania stanu technicznego rurociągów podziemnych z wykorzystaniem emisji akustycznej Abstrakt   PDF
Krystian Paradowski, Andrzej Zagórski, Jan Płowiec, Michał Baradyn
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie osi drążonych w zestawach pociągów Abstrakt   PDF
Łukasz Rawicki
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie połączeń zgrzewanych blach stalowych metodą ultradźwiękową Abstrakt   PDF
Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Ryszard Mańczak
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie relacji między stanem wytężenia a parametrami impedancji niskoczęstotliwościowej Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Mirosław Witoś
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie skłonności i określenie przyczyn tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych aluminium-stal niestopowa wykonanych metodą CMT oraz laserem diodowym dużej mocy Abstrakt   PDF
Artur Czupryński, Bernard Wyględacz
 
126 - 150 z 950 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>