Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania mikrostruktury i mikrosegregacji składu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych techniką CMT na podłoże ze stali 16Mo3 Abstrakt   PDF
Magdalena Rozmus-Górnikowska
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania mikrostruktury oraz wybranych właściwości powłok stabilizowanego tlenku cyrkonu wytwarzanych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin; The characterization of microstructure and selected properties of zirconia coatings obtained by suspension Abstrakt   PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Andrzej Ambroziak
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania naprężeń własnych w powłokach metalowych natryskiwanych na podłoże ceramiki Al2O3 Abstrakt   PDF
Dariusz Golański, Małgorzata Kujawińska, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Dymny, Jolanta Zimmerman
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF Abstrakt   PDF
Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Gontarz, Jolanta Zimmerman, Władysław Włosiński
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące jako narzędzie w procesie sterowania jakością stalowych konstrukcji spawanych wg NORSOK M-101; NDT as a tool in process of quality control of steel structures based on NORSOK M-101 Abstrakt   PDF
Bronisław Cieśla
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące materiałów kompozytowych metodą terahercową Abstrakt   PDF
Przemysław Łopato, Tomasz Chady
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące w diagnostyce technicznej Abstrakt   PDF
Marta Wojas
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące w praktyce inspekcji dozorowej; Nondestructive testing in polish inspection practice Abstrakt   PDF
Grzegorz Wojas
 
Vol 85, No 7 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych Abstrakt   PDF
Walentyn M. Uczanin
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju Abstrakt   PDF
Tomasz Chady, Ryszard Sikora
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania numeryczne tworzenia metodą LPCS powłoki z cyny na podłożu aluminiowym Abstrakt   PDF
Marcin Winnicki, Aleksandra Małachowska, Andrzej Ambroziak
 
Vol 83, No 9 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr Abstrakt   PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń elektrotechnicznych lutowanych na miękko Abstrakt   PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Leszek Łatka
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych – lata dwudzieste lata trzydzieste XX w Abstrakt   PDF
Anna Pocica
 
Vol 87, No 8 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych laserem z zastosowaniem mikroskopii akustycznej Abstrakt   PDF
Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych poddanych wahadłowemu zginaniu Abstrakt   PDF
Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek, Maria Hepner
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blanchet’a Abstrakt   PDF
Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Janusz Adamiec
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych; Investigations of welded joints produced by MAG process in shielding gases Abstrakt   PDF
Anna Pocica, Wojciech Popanda, Dawid Nowak
 
Vol 85, No 4 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania stabilności układu łuk – urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG Abstrakt   PDF
Paweł Cegielski, Krzysztof Skrzyniecki, Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania struktury kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo Abstrakt   PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych Abstrakt   PDF
Piotr Machała, Patryk Uchroński
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych Abstrakt   PDF
Tomasz Dębowski, Marcin Lewandowski, Sławomir Mackiewicz, Zbigniew Ranachowski, Krzysztof Schabowicz
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej; Investigations of underwater local dry cavity welding conditions Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania wizualne powierzchni wewnętrznej luf armat czarnoprochowych Abstrakt   PDF
Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński, Mirosław Gołyga, Szymon Kubisiak, Adam Majchrzak, Andrzej Giecewicz, Konrad Jakubowski
 
Vol 89, No 4 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania wpływu głównych parametrów napawania plazmowego na geometrię napoin w oparciu o metody planowania eksperymentu Abstrakt   PDF
Mariusz Bober
 
101 - 125 z 939 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>