Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 83, No 1 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych do monitorowania i diagnozowania procesu spawania Abstrakt   PDF
Wojciech Jamrozik, Marek Fidali, Anna Bzymek, Anna Timofiejczuk
 
Vol 84, No 12 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkach spawania izobarycznego Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Arkadiusz Kunowski, Dariusz Miś
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie krótko-czasowej transformaty Fouriera do analizy procesu spawania elektrodą otuloną Abstrakt   PDF
Marek Fidali, Benedykt Ślązak
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metodologii RBI do doboru metod NDT w diagnostyce urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT Abstrakt   PDF
Tomasz Klinkosz, Marcin Wołejko
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metody emisji akustycznej do lokalizacji uszkodzeń w zbiorniku na produkty ropopochodne Abstrakt   PDF
Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metody pełnej akwizycji macierzy do wizualizacji wad w technice UT Phased-Array Abstrakt   PDF
Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak, Tomasz Steifer
 
Vol 86, No 7 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metody spawania wąskoszczelinowego w energetyce; Application of narrow-gap welding method in power engineering Abstrakt   PDF
Maria Cecotka, Mariusz Wnuk
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny właściwości mechanicznych betonów osłonowych Abstrakt   PDF
Leonard Runkiewicz, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski, Andrzej Garbacz
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie mikroskopii akustycznej do oceny niezgodności połączeń zgrzewanych punktowo Abstrakt   PDF
Marcin Korzeniowski, Beata Białobrzeska, Paweł Kustroń, Ewa Harapińska
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie natryskiwania cieplnego na przykładzie silnika turbinowego Abstrakt   PDF
Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Paweł Sosnowy
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie specjalnych podkładek ceramicznych przy spawaniu blach ze stopu niklu w osłonie gazowej; Application of special ceramic backings for welding the sheets of ni alloy in inert gas Abstrakt   PDF
Jerzy Czechowski, Patryk Stempak
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do analizy powłok hydroksyapatytowych natryskanych plazmowo Abstrakt   PDF
Szymon Kowalski, Radosław Belka, Wojciech Żórawski, Małgorzata Suchańska
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie symulacji numerycznych w badaniach ultradźwiękowych detali kompozytowych Abstrakt   PDF
Łukasz Sarniak, Maciej Szwed, Radosław Karczewski
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do spawania mokrego Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie technologicznej warstwy pośredniej w układach platerowanych wybuchowo na przykładzie układu cyrkon–stal; Application of a technological interlayer in the explosive welding on the example of zirconium–steel clad Abstrakt   PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul, Fabian Żok
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących połączeń lutowanych Abstrakt   PDF
Sebastian Pawlak, Maciej Różański, Grzegorz Muzia
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie transformaty falkowej do analizy sygnałów napięcia spawania Abstrakt   PDF
Marek Fidali
 
Vol 85, No 5 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie transformaty Fouriera do ultradźwiękowej oceny połączeń klejowych Abstrakt   PDF
Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Marian Jósko, Ryszard Mańczak
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową Abstrakt   PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Włodzimierz Walczak
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie zrobotyzowanego systemu QIROX do realizacji specjalnych procesów spawalniczych Abstrakt   PDF
Andrzej Nieroba, Krzysztof Kudła, Marcin Siennicki
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych Abstrakt   PDF
Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz
 
Vol 85, No 5 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Grzegorz Raczyński
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie materiałów niejednorodnych w rozjazdach kolejowych Abstrakt   PDF
Edmund Tasak, Aneta Ziewiec, Sebastian Lech, Maciej Malik, Jarosław Kubic
 
Vol 87, No 4 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe zwarciowe w obliczeniach MES materiałów jednoimiennych – część 1 Abstrakt   PDF
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik
 
926 - 950 z 955 elementów << < 33 34 35 36 37 38 39 > >>