Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 87, No 4 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne niejednorodnego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu Abstrakt   PDF
Joanna Jasak, Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne powłok hydroksyapatytu natryskiwanych plazmowo z zawiesin Abstrakt   PDF
Leszek Łatka, Stefan Kozerski, Lech Pawłowski, Didier Chicot
 
Vol 85, No 10 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali Sanicro 25 oraz stopu HR6W Abstrakt   PDF
Przemysław Jamrozik, Maria Sozańska, Jerzy Pasternak
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne złączy ze staliwa stopowego GX5CrNi13-4 a technika spawania Abstrakt   PDF
Kwiryn Wojsyk, Joanna Jasak, Grzegorz Golański, Jerzy Kupczyk
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości normalizowanej stali zlewnej mostu kolejowego po 75 latach eksploatacji Abstrakt   PDF
Bernard Wichtowski, Zdzisław Wożniak
 
Vol 84, No 1 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) po obróbce cieplnej Abstrakt   PDF
Krzysztof Pancikiewicz, Edmund Tasak, Sławomir Kwiecień
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości połączeń spawanych ze stali dwufazowych – DP Abstrakt   PDF
Sławomir Krajewski, Jerzy Nowacki
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości przetapianych laserowo powłok kompozytowych nanoszonych obróbką elektroiskrową Abstrakt   PDF
Norbert Radek, Janusz Kamiński
 
Vol 83, No 12 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności Abstrakt   PDF
Jacek Górka
 
Vol 85, No 9 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą Abstrakt   PDF
Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Michał Glezman
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L Abstrakt   PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 83, No 5 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy spawanych wykonanych elektrodami zasadowymi i celulozowymi Abstrakt   PDF
Ryszard Pakos
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą; MAG Properties of dual phase steel joints of DP600 welded by MAG Abstrakt   PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange
 
Vol 84, No 3 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Węzeł hybrydowy – prognozowanie odkształceń spawalniczych panelu i-core na podstawie planowanego eksperymentu dwuwartościowego Abstrakt   PDF
Tomasz Urbański
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Węzeł hybrydowy – prognozowanie skurczu poprzecznego złącza doczołowego na podstawie planowanego eksperymentu dwuwartościowego Abstrakt   PDF
Tomasz Urbański
 
Vol 87, No 7 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Z historii cięcia termicznego Abstrakt   PDF
Tomasz Szulc
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zagadnienia jakości badań nieniszczących Wymagania ogólne w zakresie kompetencji laboratoriów badawczych Abstrakt   PDF
Grzegorz Wojas
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zagadnienia materiałowo-spawalnicze modernizowanego stalowego mostu kolejowego na linii nr 408 Abstrakt   PDF
Bernard Wichtowski, Ryszard Pakos
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zakres badań nieniszczących i kryteria ich akceptacji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE w praktyce jednostki notyfikowanej 1433 Abstrakt   PDF
Łukasz Olichwer
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zakres kruchości wysokotemperaturowej złączy spawanych stopu Inconel 625 Abstrakt   PDF
Agata Turowska, Janusz Adamiec
 
Vol 83, No 1 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych do monitorowania i diagnozowania procesu spawania Abstrakt   PDF
Wojciech Jamrozik, Marek Fidali, Anna Bzymek, Anna Timofiejczuk
 
Vol 84, No 12 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkach spawania izobarycznego Abstrakt   PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Arkadiusz Kunowski, Dariusz Miś
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie krótko-czasowej transformaty Fouriera do analizy procesu spawania elektrodą otuloną Abstrakt   PDF
Marek Fidali, Benedykt Ślązak
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metodologii RBI do doboru metod NDT w diagnostyce urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT Abstrakt   PDF
Tomasz Klinkosz, Marcin Wołejko
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie metody emisji akustycznej do lokalizacji uszkodzeń w zbiorniku na produkty ropopochodne Abstrakt   PDF
Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
 
901 - 925 z 950 elementów << < 32 33 34 35 36 37 38 > >>