Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości identyfikacji stanu naprężeń czynnych na podstawie własnego magnetycznego pola rozproszenia ferromagnetyka Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny procesu pełzania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 na podstawie szumu Barkhausena Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Stefan Griner, Andrzej Katunin
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny stopnia deformacji plastycznej stali austenitycznych metodą magnetycznej pamięci metalu Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Stefan Griner, Piotr Sosnowski
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny stopnia deformacji plastycznej stali austenitycznych metodą magnetycznej pamięci metalu Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Stefan Griner, Piotr Sosnowski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości osadzenia powłoki z azotku tytanu na powierzchni roboczej uszczelniającego pierścienia tłokowego silnika spalinowego Abstrakt   PDF
Andrzej Kaźmierczak
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych Abstrakt   PDF
Przemysław Stasiuk, Aleksander Karolczuk
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna mechanizmu wiązania proszku cyny z powierzchnią tworzywa sztucznego w procesie natryskiwania na zimno Abstrakt   PDF
Aleksandra Małachowska, Marcin Winnicki, Andrzej Ambroziak
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna procesu spawania wielościegowego złącza teowego oraz obróbki cieplnej po spawaniu Abstrakt   PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Bernard Wyględacz
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi Abstrakt   PDF
Tomasz Łata
 
Vol 84, No 11 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza parametrów spawania GMA metodą wykrywania zakłóceń procesu spawania Abstrakt   PDF
Krzysztof Luksa, Jakub Fitrzyk, Edward Szpakowski
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza rozkładu temperatury i naprężeń podczas uderzenia cząstki ti w podłoże metalowe i ceramiczne podczas natryskiwania detonacyjnego; Comparative analysis of temperature and stress distribution upon Ti particle impingement in the substrate Abstrakt   PDF
Piotr Kowalczyk, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza struktur geometrycznych powierzchni (SGP) po procesie kulowania stali 42CrMo4 ze strukturą odniesienia żelaza armco Abstrakt   PDF
Robert Piekarski, Józef Zawora
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza wybranych cech eksploatacyjnych lin określonych różnymi metodami Abstrakt   PDF
Michał Styp-Rekowski, Eugeniusz Mańka, Maciej Matuszewski
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu Abstrakt   PDF
Krzysztof Dutka, Jan Stabryła
 
Vol 84, No 6 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza przyczyn pęknięć w złączu rura płuczkowa-zwornik w wiertnictwie Abstrakt   PDF
Bogdan Pawłowski, Janusz Krawczyk, Piotr Bała, Sławomir Parzych
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza stanu naprężenie-odkształcenie w niklowych powłokach elektrolitycznych zawierających mikro- i nanocząsteczki twardej fazy Abstrakt   PDF
Edward Wajs
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza struktury i składu chemicznego połączeń spawanych: płyta trudnościeralna – stal konstrukcyjna Abstrakt   PDF
Jacek Górka, Marcin Adamiak, Ewa Darda
 
Vol 85, No 5 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza sygnałów emisji akustycznej do wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w stali okrętowej Abstrakt   PDF
Ireneusz Baran, Marek Nowal, Jerzy Schmidt
 
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza technologii spawania laserowego materiałów trudnospawalnych Abstrakt   PDF
Andrzej Ignasiak, Andrzej Ambroziak
 
Vol 86, No 8 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza uwarunkowań zapewnienia punktu roboczego narzędzia w zrobotyzowanych aplikacjach spawania MIG/MAG; The analysis of conditions to ensure the tool center point in robotic applications of MIG/MAG welding Abstrakt   PDF
Paweł Cegielski
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wariantów metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych na podstawie naprężeń nominalnych Abstrakt   PDF
Łukasz Blacha
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wartości chwilowych parametrów napięciowo-prądowych w ocenie stabilności procesu spawania elektrodą otuloną Abstrakt   PDF
Benedykt Ślązek
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku Abstrakt   PDF
Tomasz Pfeifer
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza występowania niezgodności spawalniczych w podstawach wież wiatrowych Abstrakt   PDF
Robert Bęczkowski
 
51 - 75 z 950 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>