Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi Abstrakt   PDF
Tomasz Łata
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna zgrzewania rezystancyjnego prętów na krzyż przy pneumatycznym i serwomechanicznym docisku elektrod – model 3D Abstrakt   PDF
Zygmunt Mikno
 
Vol 84, No 11 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza parametrów spawania GMA metodą wykrywania zakłóceń procesu spawania Abstrakt   PDF
Krzysztof Luksa, Jakub Fitrzyk, Edward Szpakowski
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza rozkładu temperatury i naprężeń podczas uderzenia cząstki ti w podłoże metalowe i ceramiczne podczas natryskiwania detonacyjnego; Comparative analysis of temperature and stress distribution upon Ti particle impingement in the substrate Abstrakt   PDF
Piotr Kowalczyk, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza struktur geometrycznych powierzchni (SGP) po procesie kulowania stali 42CrMo4 ze strukturą odniesienia żelaza armco Abstrakt   PDF
Robert Piekarski, Józef Zawora
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza wybranych cech eksploatacyjnych lin określonych różnymi metodami Abstrakt   PDF
Michał Styp-Rekowski, Eugeniusz Mańka, Maciej Matuszewski
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu Abstrakt   PDF
Krzysztof Dutka, Jan Stabryła
 
Vol 84, No 6 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza przyczyn pęknięć w złączu rura płuczkowa-zwornik w wiertnictwie Abstrakt   PDF
Bogdan Pawłowski, Janusz Krawczyk, Piotr Bała, Sławomir Parzych
 
Vol 89, No 2 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza rozrzutu parametrów w Instrukcji Technologicznej spawania na przykładzie wybranych metod spawania Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Daniel Ptaszek
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza stanu naprężenie-odkształcenie w niklowych powłokach elektrolitycznych zawierających mikro- i nanocząsteczki twardej fazy Abstrakt   PDF
Edward Wajs
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza struktury i składu chemicznego połączeń spawanych: płyta trudnościeralna – stal konstrukcyjna Abstrakt   PDF
Jacek Górka, Marcin Adamiak, Ewa Darda
 
Vol 85, No 5 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza sygnałów emisji akustycznej do wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w stali okrętowej Abstrakt   PDF
Ireneusz Baran, Marek Nowal, Jerzy Schmidt
 
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza technologii spawania laserowego materiałów trudnospawalnych Abstrakt   PDF
Andrzej Ignasiak, Andrzej Ambroziak
 
Vol 89, No 1 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza uwarunkowań zapewnienia prawidłowej trajektorii w zrobotyzowanych aplikacjach spawania łukowego MIG/MAG Abstrakt   PDF
Paweł Cegielski
 
Vol 86, No 8 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza uwarunkowań zapewnienia punktu roboczego narzędzia w zrobotyzowanych aplikacjach spawania MIG/MAG; The analysis of conditions to ensure the tool center point in robotic applications of MIG/MAG welding Abstrakt   PDF
Paweł Cegielski
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wariantów metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych na podstawie naprężeń nominalnych Abstrakt   PDF
Łukasz Blacha
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wartości chwilowych parametrów napięciowo-prądowych w ocenie stabilności procesu spawania elektrodą otuloną Abstrakt   PDF
Benedykt Ślązek
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza widmowa wyższych rzędów akustycznych sygnałów procesu spawania Abstrakt   PDF
Marek Fidali
 
Vol 90, No 2 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wpływu przygotowania powierzchni zimną plazmą na lutowność stopów aluminium i magnezu Abstrakt   PDF
Tomasz Wojdat, Zbigniew Zimniak, Izabela Łącka
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku Abstrakt   PDF
Tomasz Pfeifer
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wyników badań zmęczeniowych elementów stalowych w świetle wymogów norm europejskich Abstrakt   PDF
Bernard Wichtowski, Marek Wichtowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza występowania niezgodności spawalniczych w podstawach wież wiatrowych Abstrakt   PDF
Robert Bęczkowski
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza właściwości powłokowych barier cieplnych natryskiwanych płomieniowo; Analysis of the properties of thermal barrier coatings produced by flame spraying Abstrakt   PDF
Artur Czupryński, Andrzej Ozgowicz
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza zależności kształtowo-wymiarowych zgrzein garbowych w elementach przeniesienia napędu wykonanych technologią MIAB Abstrakt   PDF
Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Andrzej Ambroziak, Zygmunt Mikno, Maciej Kozioł, Sławomir Krzywański, Dariusz Jabłoński
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza środowiska pracy przy spawaniu metodą MAG elementów ze stali nierdzewnej i stali niestopowej z cynkową powłoką ochronną Abstrakt   PDF
Jolanta Matusiak, Joanna Wyciślik
 
51 - 75 z 929 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>