Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych Abstrakt   PDF
Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
 
Vol 89, No 11 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza czynników wpływających na identyfikację stanu wytężenia z wykorzystaniem szumu Barkhausena na przykładzie stali S235JR Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Maciej Fryczowski, Michalina Kocur
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych Abstrakt   PDF
Rafał Kaczmarek
 
Vol 90, No 2 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza fazowa strefy granicznej połączenia stopu Hastelloy X z lutem Palnicro 36M Abstrakt   PDF
Michał Baranowski, Dorota Moszczyńska
 
Vol 85, No 8 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza fazowa złączy superstopów niklu ze stalą austenityczną lutowanych próżniowo Abstrakt   PDF
Stanisław J Skrzypek, Marcin Goły, Tomasz Korzeń, Irena Dul, Tomasz Babul, Mieczyslaw Choroszynski
 
Vol 86, No 7 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego Abstrakt   PDF
Jacek Słania, Paweł Wilk
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW Abstrakt   PDF
Kwiryn Wojsyk, Krzysztof Kudła
 
Vol 84, No 6 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza metod podgrzewania kotłowych paneli gazoszczelnych przed spawaniem promiennikami podczerwieni i elementami oporowymi Abstrakt   PDF
Krzysztof Scheithauer, Katarzyna Scheithauer, Michał Scheithauer
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza mikropaskowego czujnika naprężeń z prostokątnym promiennikiem Abstrakt   PDF
Przemysław Łopato, Michał Herbko
 
Vol 90, No 6 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa dla energetyki typu Cr-Mo z dodatkiem metali ziem rzadkich Abstrakt   PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości identyfikacji stanu naprężeń czynnych na podstawie własnego magnetycznego pola rozproszenia ferromagnetyka Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski
 
Vol 89, No 11 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości identyfikacji stanu wytężenia lin stalowych na podstawie pomiarów właściwości magnetycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Kwaśniewski, Maciej Roskosz, Janusz Juraszek, Krzysztof Schabowicz, Paweł Mazurek
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny procesu pełzania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 na podstawie szumu Barkhausena Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Stefan Griner, Andrzej Katunin
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny stopnia deformacji plastycznej stali austenitycznych metodą magnetycznej pamięci metalu Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Stefan Griner, Piotr Sosnowski
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości oceny stopnia deformacji plastycznej stali austenitycznych metodą magnetycznej pamięci metalu Abstrakt   PDF
Maciej Roskosz, Stefan Griner, Piotr Sosnowski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości osadzenia powłoki z azotku tytanu na powierzchni roboczej uszczelniającego pierścienia tłokowego silnika spalinowego Abstrakt   PDF
Andrzej Kaźmierczak
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych Abstrakt   PDF
Przemysław Stasiuk, Aleksander Karolczuk
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna mechanizmu wiązania proszku cyny z powierzchnią tworzywa sztucznego w procesie natryskiwania na zimno Abstrakt   PDF
Aleksandra Małachowska, Marcin Winnicki, Andrzej Ambroziak
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna procesu spawania wielościegowego złącza teowego oraz obróbki cieplnej po spawaniu Abstrakt   PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Bernard Wyględacz
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna procesu spawania łącznika spawalniczego stal-aluminium Abstrakt   PDF
Mateusz Kowalski
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi Abstrakt   PDF
Tomasz Łata
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna zgrzewania rezystancyjnego prętów na krzyż przy pneumatycznym i serwomechanicznym docisku elektrod – model 3D Abstrakt   PDF
Zygmunt Mikno
 
Vol 84, No 11 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza parametrów spawania GMA metodą wykrywania zakłóceń procesu spawania Abstrakt   PDF
Krzysztof Luksa, Jakub Fitrzyk, Edward Szpakowski
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza rozkładu temperatury i naprężeń podczas uderzenia cząstki ti w podłoże metalowe i ceramiczne podczas natryskiwania detonacyjnego; Comparative analysis of temperature and stress distribution upon Ti particle impingement in the substrate Abstrakt   PDF
Piotr Kowalczyk, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
26 - 50 z 919 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>