Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analysis of Resistance Cross Wire Welding with Pneumatic and Servomechanical Electrode Force – FEM Calculations and 3D Model Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na własności bimetalu S355J2N – AW1050A Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski, Urszula Sobczak
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie elektronowe w ciśnieniu zredukowanym - Innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni wiatrowych Abstrakt  PDF
Mirosław Nowak, Marcin Nowak, Alan Philips
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie połączeń zgrzewanych blach stalowych metodą ultradźwiękową Abstrakt  PDF
Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Ryszard Mańczak
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Weldability testing of S460N steel in water environment by using Tekken test Abstrakt  PDF
Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie metodą CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG w przemyśle motoryzacyjnym Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Piotr Pękala
 
Vol 87, No 8 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych laserem z zastosowaniem mikroskopii akustycznej Abstrakt  PDF
Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego; The effect of annealing temperature on the fatigue life in bimetals steel-titanium made by explosive welding Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie wiązką elektronów Abstrakt  PDF
Jan Pilarczyk, Marek Stanisław Węglowski
 
Vol 85, No 10 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich Abstrakt  PDF
Aleksander Borek, Andrzej Klimpel, Ryszard Grzelka, Sebastian Mucha, Bartłomiej Ścibisz
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Morfologia złączy kompozytów Al/Al2O3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200 Abstrakt  PDF
Robert Siedlec, Cezary Strąk, Rafał Zybała
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej Abstrakt  PDF
Natalia Pocica, Lechosław Tuz
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową Abstrakt  PDF
Mirosław Szala, Tadeusz Hejwowski
 
Vol 84, No 12 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Urządzenie UKS do kontroli szczelności złączy spawanych w próbie pęcherzykowej z przyssawką próżniową Abstrakt  PDF
Janusz Czuchryj, Adam Pilarczyk
 
Vol 87, No 1 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Regeneration of Worn Out Machine Parts Surfaces by Automatic Welding Abstrakt  PDF
Andrzej Kolasa, Tadeusz Sarnowski, Paweł Cegielski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Comparison of abrasion resistance of wear plates Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Tomasz Kik, Marcin Melcer
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym Abstrakt  PDF
Urszula Sobczak, Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik Abstrakt  PDF
Janusz Adamiec, Agnieszka Tomaszewska
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW The influence of solution annealing temperature on the properties of Lean Duplex 2101 welded joints in tubes Abstrakt
Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Dariusz Fydrych, Michał Landowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na własności i strukturę złączy ze stali 4330V Abstrakt  PDF
Marcin Żuk
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009 Abstrakt  PDF
Arkadiusz Makówka, Adam Ogrodnik
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The influence of the welding method on the heat resistance of welded joints of Inconel 718 thin metal sheets Abstrakt  PDF
Zenon A Opiekun, Agnieszka Jędrusik
 
Vol 91, No 2 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Aluminum alloys welding with micro-jet cooling in busducts Abstrakt
Bożena Szczucka-Lasota, Tomasz Węgrzyn, Michał Krzysztoforski
 
201 - 225 z 273 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.