Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie krótko-czasowej transformaty Fouriera do analizy procesu spawania elektrodą otuloną Abstrakt  PDF
Marek Fidali, Benedykt Ślązak
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Stan obecny i perspektywy rozwoju dynamicznej regulacji źródeł prądu do spawania GMA Abstrakt  PDF
Marek Węglowski, Birger Jaeschke, Tomasz Chmielewski
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Osobliwości przekształceń strukturalnych w strefie wpływu ciepła złączy spawanych MAG stali wysokowytrzymałej WELDOX 1300 Abstrakt  PDF
Gieorgij M. Grigorenko, Walery A. Kostin, Walery D. Poznjakow, Sergey L. Żdanow, Wiktor W. Żukow
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Metodyka badań trwałości elektrod do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem zmechanizowanego stanowiska pomiarowego; Life test methodology for resistance spot welding electrodes with the application of mechanized stand Abstrakt  PDF
Jan Godek, Jacek Senkara
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analysis of Resistance Cross Wire Welding with Pneumatic and Servomechanical Electrode Force – FEM Calculations and 3D Model Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na własności bimetalu S355J2N – AW1050A Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski, Urszula Sobczak
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie elektronowe w ciśnieniu zredukowanym - Innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni wiatrowych Abstrakt  PDF
Mirosław Nowak, Marcin Nowak, Alan Philips
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie połączeń zgrzewanych blach stalowych metodą ultradźwiękową Abstrakt  PDF
Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Ryszard Mańczak
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Weldability testing of S460N steel in water environment by using Tekken test Abstrakt  PDF
Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie metodą CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG w przemyśle motoryzacyjnym Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Piotr Pękala
 
Vol 87, No 8 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych laserem z zastosowaniem mikroskopii akustycznej Abstrakt  PDF
Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego; The effect of annealing temperature on the fatigue life in bimetals steel-titanium made by explosive welding Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie wiązką elektronów Abstrakt  PDF
Jan Pilarczyk, Marek Stanisław Węglowski
 
Vol 85, No 10 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich Abstrakt  PDF
Aleksander Borek, Andrzej Klimpel, Ryszard Grzelka, Sebastian Mucha, Bartłomiej Ścibisz
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Morfologia złączy kompozytów Al/Al2O3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200 Abstrakt  PDF
Robert Siedlec, Cezary Strąk, Rafał Zybała
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej Abstrakt  PDF
Natalia Pocica, Lechosław Tuz
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową Abstrakt  PDF
Mirosław Szala, Tadeusz Hejwowski
 
Vol 84, No 12 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Urządzenie UKS do kontroli szczelności złączy spawanych w próbie pęcherzykowej z przyssawką próżniową Abstrakt  PDF
Janusz Czuchryj, Adam Pilarczyk
 
Vol 87, No 1 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Regeneration of Worn Out Machine Parts Surfaces by Automatic Welding Abstrakt  PDF
Andrzej Kolasa, Tadeusz Sarnowski, Paweł Cegielski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Comparison of abrasion resistance of wear plates Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Tomasz Kik, Marcin Melcer
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym Abstrakt  PDF
Urszula Sobczak, Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik Abstrakt  PDF
Janusz Adamiec, Agnieszka Tomaszewska
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na własności i strukturę złączy ze stali 4330V Abstrakt  PDF
Marcin Żuk
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009 Abstrakt  PDF
Arkadiusz Makówka, Adam Ogrodnik
 
176 - 200 z 268 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.