Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium Abstrakt  PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Włodzimierz Walczak
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie mikroskopii akustycznej do oceny niezgodności połączeń zgrzewanych punktowo Abstrakt  PDF
Marcin Korzeniowski, Beata Białobrzeska, Paweł Kustroń, Ewa Harapińska
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego (platerowania) Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 85, No 9 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo Abstrakt  PDF
Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Tomasz Bednarek
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych; The heat treatment process of the bimetallic joint made by explosive cladding method Abstrakt  PDF
Anna Pocica, Michał Najwer
 
Vol 89, No 10 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Laserowe wytwarzanie napoin twardych, trudnościeralnych i antykorozyjnych Abstrakt  PDF
Artur Wypych
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Próby spawania laserowego niskostopowej wysokowytrzymałej stali o strukturze martenzytycznej Abstrakt  PDF
Jacek Górka, Andrzej Ozgowicz
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wybrane aspekty zgrzewania garbowego blach stalowych w obliczeniach MES Abstrakt
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik, Artur Lange, Mirosław Sikorski
 
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Elektrody do zgrzewania oporowego ze spiekanego kompozytu miedzi z tufem wulkanicznym Abstrakt  PDF
Janusz Mikuła, Michał Łach
 
Vol 86, No 8 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych; Determination of diffusible hydrogen content in deposited metal of cellulosic and basic electrodes Abstrakt  PDF
Dariusz Fydrych, Piotr Malinowski, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski
 
Vol 90, No 1 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Verification of construction models of welding positioners based on FEM mathematical modeling Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Paweł Cegielski, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa, Damian Rochalski, Tadeusz Sarnowski
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analityczno-numeryczna analiza spawania laserowego płaskowników smukłych Abstrakt  PDF
Joanna Wróbel, Adam Kulawik, Adam Bokota
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowoczesne metody zgrzewania tarciowego punktowego materiałów konstrukcyjnych Abstrakt  PDF
Paweł Kustroń, Jacek Leśniewski, Beata Białobrzeska
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Polerowanie magnetyczno-ścierne spoin doczołowych elementów rurowych Abstrakt  PDF
Michał Marczak
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Włodzimierz Walczak
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego; Cracks growth under cyclic bending in zirconium-steel joint made by explosive welding Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie transformaty falkowej do analizy sygnałów napięcia spawania Abstrakt  PDF
Marek Fidali
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój technik łączenia materiałów – spawanie tworzyw polimerowych Abstrakt  PDF
Tomasz Rydzkowski, Iwona Michalska-Pożoga
 
Vol 84, No 7 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie laserowe mechanizmu siedzenia samochodowego Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Kamila Śpiewak
 
Vol 85, No 10 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą Abstrakt  PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jacek Tomków, Jerzy Łabanowski
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie hybrydowe (laser+MAG) paneli ścian szczelnych kotłów energetycznych ze stali 7CrMoVTiB10-10; Hybrid laser welding (laser+MAG) of membrane walls panels of power boilers from 7CrMoVTiB10-10 Abstrakt  PDF
Wojciech Gawrysiuk
 
Vol 89, No 10 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie technologii laserowych w branży motoryzacyjnej na przykładzie firmy Volkswagen Poznań Abstrakt  PDF
Agata Pawłowska
 
Vol 88, No 12 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie źródeł laserowych led do spajania cienkościennych elementów z blach nierdzewnych Abstrakt  PDF
Tadeusz Sałaciński, Wojciech Sosnowski
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blanchet’a Abstrakt  PDF
Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Janusz Adamiec
 
151 - 175 z 226 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.