Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych; Finned pipes laser welding technology Abstrakt  PDF
Janusz Adamiec, Grzegorz Kokot, Michał Więcek
 
Vol 89, No 10 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review High speed FSW welding of wrought aluminium alloy Abstrakt  PDF
Damian Miara, Jolanta Matusiak
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Welding of Cr-Mo cast steel with rare earth elements using the TIG welding process Abstrakt  PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ pełzania na uszkodzenia złącza spawanego rurociągu pary świeżej; The effect of creep on the welded joint of steam pipeline damage Abstrakt  PDF
Paweł Urbańczyk, Jacek Słania, Grzegorz Golański
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Properties of weld overlays on regenerated wheel hub of a mining vehicle Abstrakt
Andrzej Ambroziak, Artur Lange, Piotr Białucki, Michał Kaczmarek
 
Vol 89, No 1 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The influence of the residual oxygen in the forming gas on selected properties of the 304L steel root joint welded by orbital TIG Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Comparison of the effect of residual oxygen in the forming gas on selected properties of 304L and 316L steel joint welded by orbital TIG Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Numerical analysis of the welding process of steel-aluminum welding connector Abstrakt  PDF
Mateusz Kowalski
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review System nadzorowania jakości procesów spawalniczych zgodny z wymaganiami ISO 3834 w oparciu o standardy ISO 9001 – część 2 Abstrakt  PDF
Tadeusz Sałaciński, Wojciech Sosnowski
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Morphology of Al/Al2O3-44200 Al alloy joints obtained by friction welding technique Abstrakt  PDF
Robert Siedlec, Cezary Strąk, Rafał Zybała
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Comparison of abrasion resistance of wear plates Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Tomasz Kik, Marcin Melcer
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym Abstrakt  PDF
Urszula Sobczak, Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik Abstrakt  PDF
Janusz Adamiec, Agnieszka Tomaszewska
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na własności i strukturę złączy ze stali 4330V Abstrakt  PDF
Marcin Żuk
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009 Abstrakt  PDF
Arkadiusz Makówka, Adam Ogrodnik
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The influence of the welding method on the heat resistance of welded joints of Inconel 718 thin metal sheets Abstrakt  PDF
Zenon A Opiekun, Agnieszka Jędrusik
 
Vol 91, No 2 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Aluminum alloys welding with micro-jet cooling in busducts Abstrakt
Bożena Szczucka-Lasota, Tomasz Węgrzyn, Michał Krzysztoforski
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi Abstrakt  PDF
Jolanta Matusiak, Joanna Wyciślik
 
Vol 84, No 5 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Techniczno-ekonomiczne aspekty spawania wiązką laserową rur ożebrowanych w kotłach energetycznych Abstrakt  PDF
Wojciech Gawrysiuk, Adam Troszka
 
Vol 86, No 1 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny Abstrakt  PDF
Przemysław Stasiuk, Aleksander Karolczuk, Wiesław Kuczko
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Laser Welding of Stiffening Ribs to the Casing of a Jet Engine Abstrakt  PDF
Sebastian Stano, Marcin Zawadzki
 
Vol 88, No 1 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review A Review of Shunting Effect in Resistance Spot Welding Abstrakt  PDF
Mehdi Jafari, Jacek Senkara, Alireza Arayee
 
Vol 87, No 8 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Kontenery spawane ze stali Hardox 450 do transportu złomu i urobku skalnego Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Zbigniew Fałek
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Własności i struktura złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – FCAW) stali obrabianej termomechanicznie S700MC Abstrakt  PDF
Jacek Górka, Sebastian Stano
 
101 - 125 z 277 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.