Ranachowski, Zbigniew, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Poland