Centrowski, Piotr, Silesian University of Technology, Poland