Chmieliński, Mirosław, Akademia Marynarki Wojennej, Poland