Chmielewski, Marcin, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Poland