Cader, Maciej, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa, Poland