Balcerzak, Maciej, Urząd Dozoru Technicznego, Poland