Lankiewicz, Konrad, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Poland