Raczyński, Grzegorz, Politechnika Częstochowska, Poland