Bachtiak-Radka, Emilia, Instytut Technologii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, Poland