Olbrycht, Anna, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Poland