Leski, Andrzej, Wojskowa Akademia Techniczna, Poland