Rawicki, Łuksza, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Poland