Rawicki, Łukasz, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Poland