Rakoczy, Łukasz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland