Olichwer, Łukasz, Urząd Dozoru Technicznego, Poland