Grochala, Daniel, Emilia Bachtiak-Radka, and Sara Dudzińska. “Badania Cech Powierzchni Z Wykorzystaniem Optycznych Metod Skaningowych – Wymagania I Pomiary Zgodnie Z Wytycznymi Serii PN-EN ISO 25178”. Welding Technology Review 88, no. 10 (October 10, 2016). Accessed August 9, 2020. http://pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/693.