Ładecki, Bogusław, and Filip Matachowski. “Problemy związane Z Oceną Stanu Technicznego rurociągów Gazowych”. Welding Technology Review 88, no. 10 (October 10, 2016). Accessed December 7, 2019. http://pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/675.