Grochala, D., E. Bachtiak-Radka, and S. Dudzińska. “Badania Cech Powierzchni Z Wykorzystaniem Optycznych Metod Skaningowych – Wymagania I Pomiary Zgodnie Z Wytycznymi Serii PN-EN ISO 25178”. Welding Technology Review, Vol. 88, no. 10, Oct. 2016, doi:10.26628/wtr.v88i10.693.