Golański, G., M. Lachowicz, J. Słania, J. Kępa, and P. Marszałek. “Napoiny Z Nadstopu Haynes 625 Na ścianach Szczelnych Ze Stali 16Mo3; Padding Welds of Haynes 625 Superalloy on the Sheet Pile Walls Made of 16Mo3 Steel”. Welding Technology Review, Vol. 86, no. 8, Aug. 2014, doi:10.26628/wtr.v86i8.53.