[1]
D. Grochala, E. Bachtiak-Radka, and S. Dudzińska, “Badania cech powierzchni z wykorzystaniem optycznych metod skaningowych – wymagania i pomiary zgodnie z wytycznymi serii PN-EN ISO 25178”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 10, Oct. 2016.