[1]
J. Górka, A. Czupryński, T. Kik, and M. Piotrowski, “Modyfikacja struktury i właściwości napoin wykonanych łukiem krytym”, WeldTechRev, vol. 83, no. 10, Oct. 2011.