[1]
T. Góral and A. Skorupa, “Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 3, Mar. 2015.