Grochala, D., Bachtiak-Radka, E. and Dudzińska, S. (2016) “Badania cech powierzchni z wykorzystaniem optycznych metod skaningowych – wymagania i pomiary zgodnie z wytycznymi serii PN-EN ISO 25178”, Welding Technology Review, 88(10). doi: 10.26628/wtr.v88i10.693.