Wyględacz, B. and Kik, T. (2016) “Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymiennika ciepła”, Welding Technology Review, 88(5). doi: 10.26628/wtr.v88i5.618.