Adamiec, J. and Tomaszewska, A. (2016) “Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik”, Welding Technology Review, 88(2). doi: 10.26628/wtr.v88i2.565.