Schabowicz, K. and Radzik, Łukasz (2015) “Wykorzystanie tomografii ultradźwiękowej i MES do określenie nośności elementu betonowego”, Welding Technology Review, 87(12). doi: 10.26628/wtr.v87i12.549.