Adamiec, J. and Januszkiewicz, M. (2015) “Ocena odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu”, Welding Technology Review, 87(10). doi: 10.26628/wtr.v87i10.495.